yapay-zeka-cagı

Değişen insan değişen bilim. Her ne kadar birbirinden bağımsız iki süreç gibi düşünüyor olsak da aslında hiç de öyle değil. Bilimin değişip gelişmesiyle bizlerde sürece dahil oluyor ve mecburi değişime ayak uyduruyoruz.

Yapay Zeka Nedir?

yapay-zeka

Yapay zeka (AI) kendisine yüklenilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları veri hafızasına bağlı yinelemeli olarak kendini geliştiren sistem veya makinelerdir. İnsan zihniyle ilişkilendirilen öğrenme ve problem çözme gibi bilişsel işlevleri üstlenirler. Yapılan AR-GE çalışmaları ve çeşitli deneysel gözlemler sonucunda yapay zeka sürekli kendini yenilemektedir.

Yapay Zekanın Yakın Gelecek Hedefleri

 • Robotik ve makine öğrenimi
 • Mantık veya yapay sinir ağları
 • Akıl yürütme
 • Bilgi temsili
 • Arama ve matematiksel optimizasyon
 • Planlama
 • Öğrenme
 • Doğal dil işleme
 • Algılama, nesneleri taşıma ve kullanma
 • Genel zeka da yapay zekanın uzun vadeli hedefleri arasındadır.

Yapay Zekanın Faydalandığı Bilim Dalları

 • Bilgisayar bilimi
 • Bilgi mühendisliği
 • Matematik
 • Psikoloji
 • Dil bilim
 • Felsefe gibi daha birçok alan ile etkileşimli olarak çalışma yapmaktadır.

Yapay Zekanın Kullanım Alanları

1. Sağlık Analizi ve Hasta Tedavisi

saglık-analizi

Hayatımızı daha rahat ve yaşanabilir geçirebilmemiz için sağlık öncelikli kriterlerimizdendir. Yapay zeka sağlık sektöründe de hızlıca adından söz ettirmeye başlamıştır. Tıbbi teşhis ve tedavinin hızı ve doğruluğunda , yapılan kişisel sağlık harcamalarının en aza indirilmesinde , sağlık hizmetlerinin etkinlik ve erişilebilirlik konusunda gün geçtikçe ilerleme göstermektedir.

2. Yapay Zeka ve Otonom Sürüş

otonom-sürüs

Yapay zeka ve makine öğrenimi beraber işlev görür. Veri tabanı ne kadar genişse işlevsellik de o oranda artacaktır. Gelecek günlerde var olan otonom araçlara yenileri eklenecek ve daha gelişmiş özellikler yüklenecektir.

3. Bilgi Teknolojileri

bilgi-teknolojisi

Güvenlik için tahmini istihbarat , dış veri kaynakları ve küresel siber tehlikelerin izlenmesinde altyapıların sağlamlaştırılması ile birlikte kayıpları en aza indirir.

4. Sanal Asistanlar

asistan

Günümüzde de aktif olarak kullanılan asistan programları daha da kompleks ve kişiselleşmiş becerilerle donatılacak ve kullanıcılarını tanıyarak ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilir düzeye gelecektir.

5. Tekstil Sanayi ve Moda

tekstil-moda

Mağazalara giderek alışveriş yapmak gittikçe tarihe karışıyor. İnsanlar artık internet üzerinden ihtiyaçlarını karşılamayı daha çok tercih ediyor. Yapay zeka bu sektörde de karşımızda. İnternet alışverişinin en çok iade nedeni beden uyumsuzluğu olarak tespit edilmiştir. Yapay zeka ile kişinin fotoğraflarından beden ölçülerini tahmin edip ona uygun kıyafetleri karşısına çıkaran uygulamalar geliştirilmektedir.

6. Eğlence ve Oyunda Kişisellik

eglence-oyun

İnsanlar yoğun tempolu çalışmaları, yorucu iş hayatlarının ardından dinlenme, rahatlama bir nevi zihin boşaltma amaçlı sanal ortamlarda çeşitli oyunlar oynar. Yapay zeka ile bu alanda da kişinin zevk ve tercihlerine göre oyun programları özelleştirilmektedir.

Sosyal Medya Alanındaki Uygulamalar

sosyal-medya

Facebook geçtiğimiz yıllarda yüz tanıma sistemi için 60 milyon dolarlık face.com sitesini satın almıştır. Ayrıca ilginizi çeken reklamların sayfanıza düşmesi için de yapay zekayı kullanıyorlar. Instagram, emoji anlamlarının tanımlanmasında; Snapchat, dijital maske ve aniasyon uygulamalarında, Pinterest arama ve keşfetme özelliklerinde e-posta ve reklam pazarlama yöntemlerinde yapay zekayı daha çok ön plana çıkarmayı planlamaktadır.

Yapay Zekanın Hayatımızdaki Yeri?

yapay-zeka-insan

Yapay zeka 4. sanayi devrimi atılımlarının en büyüğüdür. Hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Gittikçe gelişen teknoloji hayatlarımızın odağında yer almaya devam etmektedir. Yapay zeka uygulamaları ile birbirinden farklı birçok alanda hayatımızı daha da kolaylaştıracak uygulamalar geliştirilmektedir. Önceden tahmin etme , olasılıkları hesaplama, bazı maliyetleri azaltma , sistemleri daha etkili ve bilinçli kullanabilme hususunda yapay zeka yardımımıza ulaşmaktadır.

Gelecekte daha güzel günler görebilmek umuduyla…